Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรีอน


 

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
   นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
   พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
ร่วมงานในพิธีลงนาม ความร่วมมือ
   ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้ม ระหว่าง
   อธิบดีกรมปศุสัตว์ ,จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
   ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "เกษตรอินทรีย์ดีอย่างไร" พร้อมทั้งมีการเยี่ยมชม
   กิจกรรมของศูนย์ฯ และนิทรรศการ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
   ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้การทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชี
   ต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และผู้ร่วมงาน
ณ สถานีวิจัยทดสอบ
   พันธุ์สัตว์จันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional