Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมงาน “ตลาดนัดองค์ความรู้ยุวเกษตรกร”


 
                     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี 
   เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดองค์ความรู้ยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" จัดโดย 
   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 
ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า  ตำบลเกาะจันทร์ 
   อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี
          กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนต่าง ๆ 
   จำนวน 21 โรงเรียน โดยโรงเรียนได้เผยแพร่สมุดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
   พอเพียงแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
   นอกจากนี้มีการจัดมุม
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่แบบอย่างการจดบันทึกบัญชี
   ของเยาวชนนักเรียนด้วย

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional