Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ชัยภูมิ เร่งพัฒนาครูบัญชี


 
             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ เร่งพัฒนาครูบัญชี โดยจัดอบรม
   โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) จังหวัดชัยภูมิ
หลักสูตร
  
การถ่ายทอดการบันทึกรายการรับ-จ่ายในครัวเรือน  และการคิดกำไรขาดทุนจากการ
   ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  
ปีงบประมาณ 2552  
โดยมี    นายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ที่ 3
  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมนี้
   ได้มอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปี 2551 และมอบทุน
   การศึกษาให้กับนักเรียน "
ยากจน เรียนดี ทำบัญชีต่อเนื่อง" จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่
   10 -11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์อบรมไร่ใบเตย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional