Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


มุกดาหารนำบัญชีร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน          นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   มุกดาหาร
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เสริมสร้างความเข้มแข็ง
   พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดแสดง
   นิทรรศการบัญชีครัวเรือน
 
ใน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2552 " และ
   โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน"
พร้อมกับ
   บริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
   พอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
   โดยมี
 นายประณีต  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดงาน
ณ วัดบ้านนาสะเม็ง  ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional