Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สมุทรปราการจับมือ ปปช. สร้างความซื่อตรง จริงใจ และทางการเงิน


 

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
   ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดโครงการ
   พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ "ส่งเสริมความซื่อตรง จริงใจ" และ "การอบรมการ
   สร้างวินัยทางการเงินด้วยการจัดทำบัญชี"
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจด้าน
   คุณธรรมให้รู้จักหลักการใช้ชีวิตในเบื้องต้น และปลูกฝังการรักผืนแผ่นดินเกิด
   โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการนำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
   ให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนเคหะบางพลี
   จังหวัดสมุทรปราการ รวม 700 คน เพื่อให้เยาวชนนักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงิน
   ที่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการออม และขยายผลไปสู่ครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
   ที่ดีขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional