Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมดำเนินงานโครงการ Kick off


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
   การจัดทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
   ประชาชน" (Kick off) ของจังหวัดชลบุรี
โดยนำบัญชีรายรับ รายจ่ายใน
   ครัวเรือน ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการความรู้เรื่องบัญชี
แก่เกษตรกร
   เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้สามารถจดบัญชีและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
   ทางบัญชีในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจและ
   วางแผนทางการเงินและการประกอบอาชีพได้ โดยมี นายพิสิษฐ บุญช่วง
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดโป่งตามุข
   อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional