Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


“ คลินิก อบต.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1”            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  เสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพา
   ตนเองได้ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปด้วยบัญชี  โดยจัดแสดงนิทรรศการ
   บัญชีครัวเรือนในงาน "โครงการ คลินิก อบต.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1" ให้บริการสอน
   แนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
   แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยมี  ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  ทั้งนี้ภายในคลินิก อบต.เคลื่อนที่
   ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  มีเยาวชนและประชาชนเข้าชมนิทรรศการ
   รับเอกสาร และซักถามเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน อย่างเนืองแน่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional