Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดยะลา


 
           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
   ในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้า
   ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายดำรง ทองบุญ
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผล
   การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ตำบลสะเตง
   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional