Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ 
   ด้านบัญชีในงานไถกลบตอซัง ในนิคมการเกษตกรข้าวหอมมะลิ
 ณ  บ้านสังข์ใหญ่
   หมู่10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
        
         เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ร่วมงานจะได้รับความรู้ ด้านบัญชีครัวเรือนและ
   บัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการวางแผน
   ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
   เป็นจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional