Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดงานตามโครงการ
   "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ
   พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
   สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสุรชัย อังเกิดโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   ให้เกียรติเป็นประธานพิธี
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
   อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
 
        การนี้ นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
   พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะ
   การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งแจกเอกสารสมุดบัญชีให้กับเด็กนักเรียนและ
   ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional