Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เร่งเสริมสร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศ


 

       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมการใช้งานในระบบสาร
สนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2552 สำหรับหัวหน้าสำนักงานและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเร่งเสริมสร้างความเข้าใจในระบบสาร
สนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2552 ให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 25-26
กันยายน 2551 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional