Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


งานลองกองประจำปี 2551 จังหวัดนราธิวาส


 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี 2551 จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน
ถ้วยรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการของสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นราธิวาส
โดยมี
นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 9
พร้อมด้วยข้าราชการพื้นที่ในสังกัด
เฝ้ารับเสด็จและถวาย
รายงาน
ภารกิจซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสได้อบรม สอน แนะนำ
ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่โรงเรียน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional