Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่


 

        ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่และการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมกิจกรรม
เพื่อนำงานบริการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บริการในพื้นที่
อย่างทั่วถึง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ร่วมกิจกรรมจัด
นิทรรศการ ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อหมู่ที่ 1 อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional