Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กอล์ฟ กีฬาเชื่อมสามัคคี หนึ่งในโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"


 

          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดกิจกรรมกีฬากอล์ฟเชื่อมสามัคคี ในโครงการ
"จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน
สร้างสามัคคี"
โดยมีทีมนักกอล์ฟจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional