Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" แก่กรมประมง


 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในชุดเสื้อ
สีฟ้า เดินทางไปส่งมอบธง พระราชทานธงสัญลักษณ์ในโครงการ "จากวันแม่ถึง
วันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี
"
ให้แก่กรมประมง ณ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ

          อธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมงรับมอบธงสัญลักษณ์ พร้อมทั้ง
เชิญชวนข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการกรมประมงร่วมพิธีรับ
มอบธงเดินริ้วขบวนแห่ธงสัญลัษณ์ไปรอบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง
กรมประมง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional