Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ ในโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"


 
          นายศุกชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำทีม
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 270 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"
ณ ท้องที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองจิหลาด ม. 7 ตำบลไสไท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional