Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเยาวชนรักการออม


 

          สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร บูรณาการร่วมกับ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เยาวชนรักการออม มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรายรับ
– รายจ่ายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกรด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional