Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา


 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ
และแนะนำการจดบันทึกบัญชีรายรับ - ร่ายจ่ายในครัวเรือนแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปใน ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีตนเองและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในโครงการสอนควายไถนา โรงเรียน
ค.ควายพัฒนา โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล
ราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
ณ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา บ้านท่าค้อ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional