Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางปราณี เย็นบำรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 16 จังหวัด และติดตามสภาพภูมิอากาศ
สถานการณ์น้ำปัจจุบัน การคาดการณ์ (ทั้งประเทศและภาคใต้)
โดยมีนายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม
ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร
รับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562" (Kick Off)
พร้อมปล่อยขบวนคาราวาน
เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิด
อุทกภัยได้ทันที ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 89 จุด ใน 16
จังหวัด ณ อาคารส่วนเครื่องจักรกลและโรงซ่อมยานพาหนะ พร้อมทั้งติดตามรมว.กษ.
เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional