Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

และบริจาคเงินสมทบเข้าโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อ "อาคารศรีสวรินทิรา
นุสรณ์ 150 ปี” สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร
เป็นผู้รับมอบ ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional