Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง หลักสูตร การพับริบบิ้นห่อเหรียญ
โปรยทาน รุ่นที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพเสริม
เพิ่มช่องทางหารายได้ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ครอบครัว
ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional