Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นาถูกทรายทับถม     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมด้วยนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และบุคลากรในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
ของพนังกั้นน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายจากทรายที่ถูกน้ำพัดทับถม โดยได้สั่งการ
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืช บูรณาการ
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน
จนกว่าจะสามารถผ่านพ้นจากสภาวะที่วิกฤตนี้ไปได้และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป
ณ บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional