Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.กระบี่     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคของ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยมี นางสาวเรืองทอง
มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนายกำสิทธิ์ บัวสมุย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การตอนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional