Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 12    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 12

ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี
รับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม
"Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional