Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น             เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี 
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวน 
     บ้านโนนเขวาขอนแก่น
ปลูกผักปลอดสารพิษส่งเทสโก้ โลตัส โดยมี 
     นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน

             ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมดังกล่าว พบว่าการดำเนินงานของกลุ่มฯ มีจุดแข็งด้าน
    การวางแผนการผลิตให้กับสมาชิก โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และ
    เน้นมาตรฐาน GAP ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 166 ราย ผลิตผักส่ง เทสโก้ โลตัส
    ได้แก่ คะน้า กวางตุ้งใบ กวางตุ้งฮ่องเต้ ผักชีไทย ผักกาดหอม ต้นหอม
    ขึ้นฉ่าย ผักบุ้งจีน กะเพรา ฯลฯ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 14 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า
    3 แสนบาท/สัปดาห์ แต่กลุ่มฯ ยังมีจุดอ่อนด้านการทำบัญชี ซึ่ง รองอธิบดี
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แนะนำให้พัฒนาการทำบัญชี โดยให้การสนับสนุน
    โปรแกรมการทำบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกน้ำหนักผักและคำนวณเงินสำเร็จรูป
    แก่กลุ่มฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional