Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคนศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ชลบุรี และบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562

เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์
พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional