Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ให้สัมภาษณ์ใน รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt) ในประเด็น "ระบบบัญชีบริหารจัดการ
สหกรณ์สู่ความสำเร็จ”
ณ สตูดิโอ 3 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพฯ
     ทั้งนี้ มีกำหนดออกอากาศในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา 20.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional