Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 8
ร่วมกับกรมปศุสัตว์
  โดยให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชี
  ต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร นักเรียน
  ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้
  จ่ายเงิน การลดต้นทุนการประกอบอาชีพ รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วย
  มือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชี 
  สหกรณ์
ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional