Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เป็นประธานเปิดการชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชสอ.      เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
พร้อมมอบโล่
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ
ชสอ. ในปีบัญชี 2561 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.
และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional