Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ตราด     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตราด
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
รับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยมีนางสาวหรรษลักษณ์
บรรดิษ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional