Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ให้สัมภาษณ์ในรายการ nbt มีคำตอบ     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ให้สัมภาษณ์ในรายการ nbt มีคำตอบ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt) ในประเด็น การนำบัญชีส่งเสริม
ความรู้ให้เกษตรกร ในโครงการ Mega farm ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีนายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ
จากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม
ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา
ณ สตูดิโอ 1 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
     ทั้งนี้ มีกำหนดออกอากาศในรายการ nbt มีคำตอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00-11.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional