Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รมช.กษ.เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ


     เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ปี 2562
พร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครู
บัญชีดีเด่น ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional