Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการทำบัญชี
ส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และการประชุมสัมมนา เรื่อง "มิติทางบัญชี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น
สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติประวัติของ
ครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
     ทั้งนี้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional