Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional