Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบ 16 ปี     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบ 16 ปี
ณ นักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional