Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ วัดสุขใจ
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางปทุมวดี มนต์คงธรรม ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่ม
ประสานงานและติดตามผล
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับนายสมบัติ วรสินวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ประธานในพิธี
     ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกร นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe”
ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional