Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนางชลีพร
ประสงค์ธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
พร้อมด้วยข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional