Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบรอบ 16 ปี           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ 
   กลุ่มบริหารงานคลัง
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมมอบเงินบริจาค 
   สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เนื่องใน
   โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
   (มกอช.) ครบรอบปีที่ 16
ณ อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
   อาหารแห่งชาติ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional