Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
  ประจำปี 2561 เรื่อง "เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา
  สานงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน"
โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สร้าง กตส.สู่อนาคต"
  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional