Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร พร้อมด้วยนางสาว
จุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการ
สอบบัญชีและงานด้านโครงการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
โดยมี นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
และบุคลากรในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional