Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดชุมพร     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่
จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกร จากปัญหาผลผลิตทุเรียนตกต่ำ จึงคิดที่จะนำมา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional