Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.10          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี 
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี 
     สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
เพื่อรับฟังแนวทางการ
     ปฏิบัติงานและร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะ
     แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้
     การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
     โดยมีนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
     พร้อมด้วยนางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
     นครปฐม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์ที่ 10 กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional