Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ”     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ใจดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ”
โดยมีผู้แทน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในทุกจังหวัด อำเภอ และตำบล และผู้แทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฮอลล์ 9
ชั้น 2 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional