Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดง
   ความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
   พร้อมร่วมสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
   ปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
   ให้การต้อนรับ ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional