Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด จ.นครสวรรค์           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาส
  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กล้าแกร่ง จำกัด อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  ซึ่งถือเป็นบริษัทต้นแบบของการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่ อาทิ แปลงนาการผลิตพันธุ์ข้าว
  กิจกรรมสาธิตกระบวนการเกี่ยวกับข้าว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร
  (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าว ณ บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด หมู่ที่ 4 ต.มหาโพธิ์
  อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional