Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและ
ชาวนาแห่งชาติ” ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจาก
ทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”
โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมการข้าว และนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าว
ชุมชนระดับประเทศ เป็นประธานการแถลงข่าว
ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ
กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional