Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เป็นประธานมอบปัจจัยในโครงการตรวจบัญชีฯ ร่วมใจช่วยเหลือ "ครูบัญชีแดนใต้” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยในโครงการตรวจบัญชีฯ
ร่วมใจช่วยเหลือ "ครูบัญชีแดนใต้” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 152 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่
เยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิมสยามของนายวิรัตน์ สุขแสง ประธานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปากพนัง
และเยี่ยมเยียนนางมลทยา สุวรรณสังข์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี)
ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional