Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชน ณ จ.แม่ฮ่องสอน     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตาม
การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยาน
ในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ชุมชน โครงการจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 3 ตำบล 8 ราย และพบปะ
ประชาชน ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมผลผลิต
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอน
ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตาม
พระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional