Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
และนายชูศวัส อ่ำสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ร่วมให้การต้อนรับ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ฝายลำห้วยค้อ
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบหลุมพอเพียงบ้าน
หนองแมวโพง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำ
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional