Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2561      เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
และสามเณร จำนวน 61 รูป และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
โดยมีบุคลากรในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional